Bootcamp Homepage

Τι είναι το Bootcamp

Σκοπός της δράσης Bootcamp του Mindspace είναι η ανάπτυξη τεχνολογικά πρωτότυπων προϊόντων τα οποία απαντούν στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς μέσω μιας ετήσιας διαδικασίας σχεδιασμού, ανάπτυξης, εξέλιξης και ελέγχου του πρωτότυπου προϊόντος στην αγορά.

Οι ομάδες που θα δημιουργηθούν θα εκπαιδευτούν και θα δουλέψουν εξελίσσοντας την ιδέα/προϊόν τους υπό την καθοδήγηση έμπειρων μεντόρων και αξιοποιώντας της υποδομές του οργανισμού. Το προϊόν/ιδέα κάθε ομάδας θα πρέπει να εντάσσεται σε μία από τις θεματικές κατηγορίες που παρουσιάζονται παρακάτω στις οποίες έχουμε εντοπίσει ότι υπάρχει σημαντικό ενδιαφέρον/προοπτικές ανάπτυξης νεοφυών επιχειρήσεων.

Στόχος είναι στο τέλος της δράσης οι ομάδες  που θα δημιουργηθούν να εξελιχθούν σε startups και να διεκδικήσουν την είσοδό τους σε μια θερμοκοιτίδα επιχειρηματικότητας ή ακόμα και να αντλήσουν κεφάλαια για την συνέχιση των εργασιών τους. Η δράση απευθύνεται σε φοιτητές όλων των γνωστικών αντικειμένων και ηλικιών.

Θεματικές Κατηγορίες

Digital Learning

Ανοιχτή Κατηγορία

Χρονοδιάγραμμα

 • 1

  26/02/2018

  Εκδήλωση παρουσίασης της δράσης

 • 2

  05/03/2018

  Κλείσιμο αιτήσεων

 • 3

  12/03/2018

  Επιλογή των projects

 • 4

  31/03/2018

  Δημιουργία ομάδων, Ανάπτυξη προϊόντος - ιδέας, Δοκιμή στην αγορά του προϊόντος, Δημιουργία τελικού προϊόντος (Ένταξη σε θερμοκοιτίδα)

Συχνές Ερωτήσεις

Σκοπός της δράσης είναι η ανάπτυξη προϊόντων (software & hardware) που να καλύπτουν υπάρχουσες ανάγκες των παραπάνω θεματικών. Για την εκπλήρωση αυτού του σκοπού προσφέρουμε υποστήριξη από έμπειρους μέντορες της κάθε θεματικής, από νέους επιχειρηματίες, επενδυτές και στρατηγικούς συνεργάτες του start-upοικοσυστήματος. Επιπλέον, παρέχουμε τον χώρο εργασίας του Mindspace, τον αναγκαίο εξοπλισμό  για την υλοποίηση του κάθε project και την κάλυψη των πρώτων υλών για την κατασκευή των πρωτοτύπων. Τέλος, όλες οι ομάδες έχουν πρόσβαση στο δίκτυο επαφών του οργανισμού και την υποστήριξη της οργανωτικής ομάδας.

Ναι. Τα άτομα ή οι ομάδες που θα επιλεγούν για να συμμετέχουν στην δράση θα εκπαιδευτούν από έμπειρους μέντορες και νέους επιχειρηματίες πάνω στο χτίσιμο και την διαχείριση των ομάδων. Η δημιουργία ομάδων είναι απαραίτητο στοιχείο για την αποτελεσματική ανάπτυξη του προϊόντος και της δοκιμής του στην αγορά, για αυτό και παρέχουμε την αναγκαία υποστήριξη στους συμμετέχοντες σε αυτόν τον τομέα.

Ναι. Οι ομάδες που θα επιλεγούν για να συμμετέχουν στην δράση θα αποτελούνται από 2-5 άτομα η κάθε μία για την αποτελεσματικότερη επικοινωνία της ομάδας, ιδανικά διαφορετικών δεξιοτήτων. Σκοπός είναι η δομή της ομάδας να καλύπτει τόσο τις τεχνικές δεξιότητες που απαιτούνται για την ανάπτυξη του προϊόντος όσο και τις επιχειρηματικές δεξιότητές για την διαχείριση και προώθηση του προϊόντος.

Το Mindspace και η ομάδα συντονισμού του Bootcamp για να διασφαλίσει την
πλήρη διαφάνεια στην επιλογή των υποψηφίων έχει θεσπίσει ένα σύστημα
αξιολόγησης το οποίο θα βασίζεται με σειρά σημαντικότητας στους παρακάτω
παράγοντες:
1. Τα χαρακτηριστικά των μελών και την ικανότητά τους να φέρουν εις πέρας
το νέο εγχείρημα.
2. Την δέσμευση των μελών να ασχοληθούν ως το τέλος με την επιχειρηματική
τους ιδέας και τη προσπάθειά τους για το καλύτερο αποτέλεσμα.
3. Τη σημαντικότητα του προβλήματος που θέλει να λύσει η επιχειρηματική
ιδέα
4. Η καινοτομία της προτεινόμενης λύσης και η τεχνολογία που θα εφαρμοστεί
5. Οι πόροι που θα χρειαστούν για την υλοποίηση της επιχειρηματικής ιδέας
(αρχικό κόστος επένδυσης)
6. Το μέγεθος και ο ρυθμός ανάπτυξης της αγοράς που απευθύνεται η
επιχειρηματική ιδέα
Σε συνεργασία με την startup Mantis Business Innovation έχει αναπτυχθεί ένα
πολυκριτιριακό σύστημα αξιολόγησης όπου χρησιμοποιούνται προσθετικές
συναρτήσεις για την βαθμολογία κάθε κριτηρίου.
Κάνοντας χρήση αυτού του εργαλείου συμβουλευτικού χαρακτήρα, η ομάδα
συντονισμού θα προκρίνει τις καλύτερες ομάδες με πλήρως διαφανή και
αξιοκρατικό τρόπο.

Η δράση χωρίζεται σε δύο φάσεις. Η πρώτη ολοκληρώνεται τέλος Μαρτίου 2018 με την δημιουργία των ομάδων και η δεύτερη με την υλοποίηση της ιδέας/προϊόντος που ολοκληρώνεται μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2018.

Όχι. Η παρακολούθηση του προγράμματος απαιτεί φυσική παρουσία των ομάδων στο χώρο μας στην Αθήνα. Η συμμετοχή των ομάδων στο πρόγραμμα επομένως δε μπορεί να γίνει εξ’αποστάσεως. Παρόλα αυτά , εφόσον η ιδέα σας είναι πιο προχωρημένη και έχετε ήδη φτιάξει ένα πρωτότυπο αυτής θα χαρούμε να λάβουμε την αίτηση συμμετοχής σας στο Mindspace Challenge 2, το πρώτο πανελλαδικό διαγωνισμό φοιτητικής επιχειρηματικής ιδέας.

Mentors

Αθηνά Πολίνα Ντόβα
Co-founder at Owiwi

Αθηνά Πολίνα Ντόβα
Co-founder at Owiwi
Γιώργος Μελισσαρόπουλος
Partner at in4capital

Γιώργος Μελισσαρόπουλος
Partner at in4capital
Ηλίας Βαρθολομαίος
Co-founder at Owiwi

Ηλίας Βαρθολομαίος
Co-founder at Owiwi
Ιουλία Δεσποινούδη
Business Advisor

Ιουλία Δεσποινούδη
Business Advisor
Πάνος Χατζάκος
Investor & TWI Partner

Πάνος Χατζάκος
Investor & TWI Partner

Supporters

Paul Kidner
The People's Trust General Manager

Paul Kidner
The People's Trust General Manager
Δημήτρης Κουλέτσης
The People's Trust Development officer

Δημήτρης Κουλέτσης
The People's Trust Development officer
Μαρίνα Χατσόπουλος
Entrepreneur

Μαρίνα Χατσόπουλος
Entrepreneur
Γιάννης Γραβάνης
Ιnvestments advisor and Chief Revenue Officer at e-learning Industries

Γιάννης Γραβάνης
Ιnvestments advisor and Chief Revenue Officer at e-learning Industries
Έυα Σταυρινάκη
Business Consultant & EQ Assessor

Έυα Σταυρινάκη
Business Consultant & EQ Assessor
Χρήστος Γαστεράτος
Analyst at Marathon Venture Capital

Χρήστος Γαστεράτος
Analyst at Marathon Venture Capital
Πάνος Μάντζαρης
Investment Advisor/Consultant

Πάνος Μάντζαρης
Investment Advisor/Consultant
Γιώργος Σιάτρας
Co-Founder / CTO at hopwave

Γιώργος Σιάτρας
Co-Founder / CTO at hopwave

Media Partner

Community Partner

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Ζωγράφου, 115 27

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

info@mindspace.gr